KİTAP DETAY

KemikKıran [ ALİ KURT ]Kırsal kesimin kendine özgü yaşantısındaki  şiddetli acılar, olaylar ve eğlenceler...

Bir yanda devletin iyi ve kötü yüzünü ensesinde hisseden insanların tuhaf halleri, bir yanda anarşinin palazlanma süreçleri...

Kapalı dünyalarında kardeş gibi yaşayan bir köydeki topluluk, zaman içinde birbirlerine karşı kuşkucu, kavgacı ve düşman olmuştu.

Kurtarıcı olarak bekledikleri askeri darbe, birbirlerinden kopmuş olan bu insanları hayattan da soğuttu... Bir süre sonra köyün güzü açık insanları köyden göçmek zorunda kaldılar. Köyde kalan çaresiz insanlar ise komutandan dayak yemeye devam ettiler.

Bu kitapta 1980 yılından sonraki süreçte,  bir çocuğun gözünden, köyde dönen olaylar, yaşanılan ölüm, tuzak, entrika ve dümenler anlatılmaktadır.

           Bu kitapta aynı zamanda çaresizlik ve köydeki bilinen aykırı yollar
           anlatılmaktadır...

Satın almak için...
Birkitapal.com

Kitapseli.com

Kitapyurdu.com

Dağıtım(KıtapDağıt.com)